Facebook Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς Υoutube Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς Τwitter Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς Google+ Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς

εγκύκλιος υπ' αριθμ. 285

Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ
διά τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας
πρός τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ' Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Μέσα στή λειτουργική μας παράδοση, ἀδελφοί μου, πού κατέχει μία ξεχωριστή θέση στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καί ἡ ὁποία εἶναι ζωογόνος καί ζωηφόρος, γιορτάζουμε σήμερα τήν πάνσεπτο Κοίμηση καί τήν εἰς οὐρανούς μετάσταση τῆς Θεομήτορος.
Ἀτενίζουμε καί ἐμεῖς, μαζί μέ τούς Ἀποστόλους, τούς Προφῆτες καί τούς Δικαίους, μαζί μέ ὁλόκληρη τή θριαμβεύουσα Ἐκκλησία τῶν οὐρανῶν, τήν πάνσεπτη μορφή της, πού ἔγινε ἡ φαεινή λυχνία τοῦ ἀύλου πυρός, τό θυμιατήριο τοῦ θείου ἄνθρακος, ἡ στάμνος, ἡ ράβδος καί ἡ θεόγραφος πλάκα, ἡ κιβωτός ἡ ἁγία καί ἡ τράπεζα τοῦ Λόγου τῆς ζωῆς, ὅπως ψάλλει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.

Μέσα στόν πνευματικό πλοῦτο πού διαθέτει, ἀδελφοί μου συνεορταστές, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία καί στόν ἀνθοφοροῦντα λειμῶνα τῆς προσευχῆς, γιορτάζουμε καί πάλι τό γεγονός τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.
Μᾶς τό ὑπενθυμίζει, αἰῶνες τώρα κάθε Κυριακή στό.. 

«Οὐκ ἔχω γλῶτταν ἀξίως εἰπεῖν τά λίαν μεγάλα. Ἰσχνόφωνος γάρ καί βραδύγλωσσος, καί οὐκ εὔλαλος ὑπάρχω, ἵν’ οὕτως εἴπω, περί τῆς μεγαλωνύμου καί ὁσίας καί ἀπειρογάμου καί Θεοτόκου Μαρίας, μητρός τοῦ Κυρίου...».
«Δέν ἔχω γλῶσσα πού νά μπορεῖ νά ἐκφράσει ἐπάξια τά πολύ σπουδαῖα καί μεγάλα. Διότι εἶμαι ἰσχνόφωνος καί βραδύγλωσσος καί δέν εἶμαι εὔγλωττος γιά νά μιλήσω καθώς πρέπει γιά τή μεγαλώνυμη, τήν ὁσία, αὐτήν πού δέν εἶχε πείρα γάμου, τή Θεοτόκο Μαρία, τή Μητέρα τοῦ Κυρίου...».

Μᾶς μυσταγωγεῖ καί πάλι, ἀδελφοί μου, σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, τήν μεγάλη αὐτή ἡμέρα τῆς δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων. Μᾶς ἀνοίγει διάπλατα τήν Ὡραία Πύλη γιά νά μᾶς κάνει θεατές τοῦ μυστηρίου τῆς φανερώσεως τῆς Ἁγίας Τριάδος στά νερά τοῦ Ἰορδάνου:
ὁ Υἱός βαπτίζεται,
ὁ Πατήρ φανερώνει τήν υἱότητα τοῦ βαπτιζομένου Υἱοῦ,
καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον «ἐν εἴδει περιστερᾶς βεβαιώνει τοῦ λόγου τό ἀσφαλές».
Δέν εἶναι ἁπλῶς αὐτή ἡ σημερινή ἑορτή, ὅπως καί οἱ ἄλλες πού πέρασαν, μία ἁπλή ἀνάμνηση ἑνός ἱστορικοῦ γεγονότος ἤ ἀναπαράσταση κάποιας ἐπίγειας στιγμῆς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά βίωση τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Ἐπιφανείας μέσα στήν καρδιά μας.

Ἡ ἀγαθότητα τοῦ φιλανθρώπου Κυρίου μας, μᾶς ἀξιώνει καί πάλι νά ἀντικρύσουμε, σήμερα, καί μάλιστα μέσα στό ἄπλετο φῶς τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τήν εἴσοδο τῆς καινούργιας χρονιᾶς.
Ὁ παλαιός χρόνος, τό 2011, παρέδωσε τήν σκυτάλη στό 2012 καί συνειδητοποιοῦμε ὅλοι μας τήν καινούργια παράταση πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός. Ξεκινήσαμε τήν νέα χρονιά μέ ἐλπίδες πολλές. Περιμένουμε κάτι τό ἐντελῶς διαφορετικό ἀπό τόν προηγούμενο, ἀφοῦ καί δυσκολίες ἀντιμετωπίσαμε καί προβλήματα πολλά ὑψώθηκαν μπροστά μας σάν πελώρια κύματα ἕτοιμα νά μᾶς καταποντίσουν, καί οἰκογενειακές ταραχές καί ἐπαγγελματικές ἀποτυχίες, ἀκόμη καί ἀπουσίες προσφιλῶν μας προσώπων.
Ἀνταλλάσσουμε, ἀκόμη, καί εὐχές γιά τόν καινούργιο χρόνο, προκειμένου νά εἶναι καλύτερος καί εὐνοϊκότερος γιά τήν ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη. Ξεχνᾶμε, ὅμως, μία βασική ἀλήθεια: Ὅσο εἰλικρινεῖς καί θερμές κι ἄν εἶναι αὐτές οἱ εὐχές πού προσφέρουμε σήμερα (καί πολύ καλά κάνουμε), ἄλλος εἶναι ὁ ρυθμιστής τοῦ χρόνου:
Ἐκεῖνος, πού δημιούργησε τόν οὐρανό καί τήν γῆ. Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος μᾶς ἔφερε στήν ὕπαρξη καί πού εἶναι ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός· ὄχι μία ἀπρόσωπη δύναμη, ἀλλά ἡ Ἁγία Τριάδα, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὁ Θεός ὁρίζει τόν χρόνο τῆς ζωῆς τοῦ κάθε δημιουργήματός Του.

Σελίδα 14 από 15
Δευτέρα
16
Ιουλίου
2018
Ανατ.: 06.18
Δύση: 21.02
Σελήνη
3 ημερών
Αθηνογένους, Φαύστου και Αντιόχου μαρτύρων

Ραδιοφωνικός σταθμός

Περιοδικό Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Οπτικοακουστικό Υλικό

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πλατεία Παύλου Μελά 1, Καστοριά
Τ.Κ. 52100
Τηλ. : 24670 - 22334
Fax : 24670 - 27142
Email : [email protected]